С грижа за нашия дом, да спасим планетата!

Присъединете се
 

Резюме

 

Проектът FinEERGo-Dom цели популяризирането на финансов механизъм с гарантирани спестявания, който ще бъде използван за реновацията на публични и частни сгради в 7 държави – членки на ЕС.

 

 

 

 

Обновяването на сградите е важно условие за осигуряване на по – добро бъдеще за всички нас. Подобрявайки условията и сигурността на нашите домове, ние осигуряваме своето по – високо качество на живот. Потенциалът за постигане на енергийни спестявания и производство на енергия от възобновяеми източници посредством обновлението на сградния фонд е огромен. В Източна Европа този потенциал е дори по – голям , тъй като сградите строени преди 1990те години не отговарят на никакви енергийни стандарти.

 

 

ЕС трябва да намали емисиите вредни газове
в сградния сектор с 88-91%
Сградният сектор е отговорен за 36%
от емисиите вредни газове
26 милиона домакинства живеят в
многофамилни жилищни сгради (МЖС) в Полша,
Австрия, Румъния, Словакия,
България и Латвия
70-90% от тези сгради се нуждаят
от реновиране

 

 

 


 

С грижа за нашия дом, да спасим планетата!

 


 

Contact:

fineergodom@kape.gov.pl