Интервю с Цвета Наньова

Г-жа Цвета Наньова, изпълнителен директор на БАКК и координатор на проектa SHEERenov, финансиран по Х2020

Имаме удоволствието да разговаряне с г-жа Наньова, един от най-добрите експерти по отношение на процеса на реновация на многофамилните жилищни сгради. Засягаме редица теми, между които за:

(i) начините, по които проектът SHEERenov планира етажната собственост да бъде подпомагана по време на реновацията на тяхната сграда;

(ii) модела на SHEERenov и услугите, които ще бъдат доставяни на етажната собственост по формата „обслужване на едно гише“ – енергийно обследване, техническо обследване, паспортизация, финансиране и др.;

(iii) основните пречки у нас пред реновацията на многофамилните жилищни сгради и релевантните предложения за промени в законодателството;

(iv) присъствието на проекта SHEERenov в Плана за възстановяване и устойчивост;

(v) възможните взаимодействия с проекта FinEERGo-Dom – използване на онлайн платформата SUNShINE, включване на ЕСКО компаниите в процеса на обновяване и др.