AEA и BIG в разговор за енергийни спестявания и проекта FinEERGo-Dom

Австрийската енергийна компания (Austrian Energy Agency – AEA) и Федералната компания за недвижими имоти (Bundesimmobiliengesellschaft – BIG) в разговор за енергийни спестявания и проекта FinEERGo-Dom

Запознаваме ви с някои от интересните моменти от проведената ползотворна дискусия между Австрийската енергийна компания и Федералната компания за недвижими имоти.”

Проектите за дълбока реновация на сградния фонд, финансирани изцяло или частично чрез договори за енергийни спестявания, изискват дълги срокове. Мониторингът на енергийния профил играе съществена роля в този контекст. Стандартизирана методика за корекция по отношение на температура и степен на обитаемост е съществен компонент. – Манфред Люкербауер, Енергийно договаряне, BIG

Дългогодишните договори за енергийни спестявания в сградния сектор трябва да предоставят възможност за адаптация към променяща се среда чрез споразумения между двете страни. Такава възможност дава по-голям шанс за двете страни да изпълнят успешно договора си. – Манфред Люкербауер, Енергийно договаряне, BIG