Par mums

 

FinEERGo Dom projekts Eiropā

 

 

Misija

 

 

FinEERGo-Dom ir ambiciozs četrgadīgs projekts, kas precizē un ievieš garantētas finansēšanas shēmas energoefektivitātei un atjaunojamai enerģijai, veidojot dziļu ēku atjaunošanu Polijā, Austrijā, Slovākijā, Rumānijā un Bulgārijā. Projekts balstās uz pieredzi, kas gūta no “Latvian Building Energy Efficiency Facility” (LABEEF), sākotnējā “Building Energy Efficiency” (BEEF) iekārtas, kas veiksmīgi izvietota Latvijā. LABEEF ir balstīts uz esošu piemēru, kas nodrošina 20 gadu garantētas darbības līgumus īpašniekiem, izmantojot maksājumu shēmu uz noteiktu laiku.

 

 

 

 

Kur tas iederas?

 

 

ES līmenī ēku fonds ir svarīgs aspekts kopējā Eiropas energoefektivitātes stratēģijā. Direktīvā par ēku energoefektivitāti (EPBD, 2010/31/ES), kas pieņemta ar ES Direktīvu 2018/844/ES, ir uzsvērta valsts iestāžu ēku piemēra loma. Tam nepieciešama renovācijas stratēģija, kas jāintegrē NEEAP (EED, 4.pants). ES dalībvalstīm jāizveido ilgtermiņa atjaunošanas stratēģijas, lai atbalstītu ēku, tostarp dzīvojamo un nedzīvojamo ēku, nacionālā krājuma atjaunošanu. Tas ir FinEERGo-Dom komandas galvenais mērķis, īstenojot veiksmīgu finansēšanas shēmu, kas sākās Austrumeiropā. Austrumeiropas pašu celtniecības fondi cieš no nepilnīgas apkopes un nepietiekamas energoefektivitātes, jo līdz pat 90.gadiem enerģija bija bezmaksas vai ļoti lēta. MFB ir vairāk nekā 3 miljardi kvadrātmetri, kas būvēti uz līdzīga pamata, ļaujot veikt standartizāciju un mērogu.

 

 

Kā mēs to darām?

 

 

Lai izveidotu finanšu ekosistēmu ēku atjaunošanai, ir nepieciešama dažādu ieinteresēto personu uzticēšanās, saziņa un pārredzamība.

 

 

 
Ēku īpašnieki ESKO Finanšu institūcijas

 

 

“Building Energy Efficiency Facility” (BEEF) atbilst ieinteresēto personu interesēm attiecībā uz patiesajām drošības, veselības aizsardzības, komforta un piedāvājuma vajadzībām, izmantojot daudzu ieinteresēto personu platformu SHAREX.

 

 

 
Mērogojamība Aizsardzība Energoefektivitāte

 

Tas ļauj ātri sadarboties starp dažādām ieinteresētajām personām dažādos energoefektivitātes projekta līmeņos un posmos.

 

 


 

Partneri