O nas

 

FinEERGo Dom w Europie

 

 

Misja

 

 

FinEERGo-Dom to ambitny 4-letni projekt, który udoskonala i wdraża gwarantowane systemy finansowania efektywności energetycznej i energii odnawialnej w głębokiej modernizacji budynków w Polsce, Austrii, Słowacji, Rumunii i Bułgarii. Projekt wzoruje się na doświadczeniach łotewskiego instrumentu Latvian Baltic Energy Efficiency Facility (LABEEF), wdrożonego z powodzeniem na Łotwie. Instrument LABEEF opiera się na realizacji 20-letnich umów gwarantujących oszczędności energii, finansowanych w schemacie płatności na rachunku za energię (On-Bill).

 

 

 

 

Dlaczego?

 

 

Na poziomie UE zasoby budynków stanowią ważny aspekt ogólnej europejskiej strategii na rzecz efektywności energetycznej. Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD, 2010/31 / UE) poprzez dyrektywę UE 2018/844 / UE podkreśla wzorcową rolę budynków publicznych. Wymaga zintegrowania strategii modernizacji z Krajowych Planów Działań dotyczących Efektywności Energetycznej (EED, art. 4). Państwa członkowskie UE muszą stworzyć długoterminowe strategie modernizacji w celu wsparcia modernizacji krajowych zasobów budynków, w tym budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Projekt FinEERGo-Dom wspiera to podejście poprzez wdrożenie skutecznego instrumentu finansowego, mającego swoje korzenie w Europie Wschodniej. Budynki w Europie Wschodniej wciąż wymagają modernizacji, ciągłej konserwacji i poprawy efektywności energetycznej, ponieważ budynki te zbudowane były przed latami dziewięćdziesiątymi, kiedy to nie obowiązywały żadne standardy energetyczne. Potencjał w postaci ponad 3 miliardów m2 budynków wielorodzinnych w Europie Wschodniej zbudowanych w takim standardzie pozwala na standaryzację procesu i skalowalność przedsięwzięć.

 

 

Jak to robimy?

 

 

Stworzenie ekosystemu finansowego, który może spowodować modernizację budynków wymaga zaufania, komunikacji i przejrzystości wśród różnych zainteresowanych stron.

 

 

 
Właściciele budynków Firmy ESCO Instytucje finansowe

 

 

Instrument finansowy wspierający efektywność energetyczną budynków (Building Energy Efficiency Facility –BEEF) zapewni interesy i rzeczywiste potrzeby zainteresowanych stron w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia, komfortu i przystępności cenowej dzięki wykorzystaniu platformy SHAREX. Głównym celem platformy jest standaryzacja procesu zarządzania projektami inwestycyjnymi w zakresie efektywności energetycznej.

 

 

 
Skalowalność Bezpieczeństwo Efektywność

 

Platforma pozwala na sprawną współpracę między różnymi interesariuszami na różnych poziomach i etapach Projektu.

 

 


 

Partners