Jak uczestniczyć?


Odkrywamy

Współpracujemy ze wszystkimi potencjalnymi uczestnikami procesu modernizacji budynku. Odkrywanie, którzy są zainteresowani udziałem w projekcie, pozostaje naszym kluczowym celem, ponieważ dostosowujemy nasz przekaz i rozwój platformy do potrzeb interesariuszy. Naszym celem jest dotarcie do zainteresowanych podmiotów za pośrednictwem mediów społecznościowych i kampanii marketingowych, a także wydarzeń, spotkań i warsztatów organizowanych podczas trwania tego projektu.

 


Informujemy

 
Zainteresowane strony pozyskają wszelkie niezbędne informacje o projekcie FinEERGo-Dom oraz o możliwościach uczestnictwa. Zapraszamy do kontaktu.

 


Działamy

 
Umożliwiamy kontakt między zainteresowanymi stronami. Spotkania stanowią integralną część rozwoju projektu. Platforma SHAREX przetwarza dane, ale budowanie społeczności i zaufania wymaga realnej interakcji między potencjalnymi uczestnikami procesu.

 


Monitorujemy

 
Po przeprowadzonej modernizacji budynku musimy upewnić się, że użytkownik jest zadowolony z wyników. Platforma obsługuje zarządzanie danymi i ich analizę, dzięki czemu użytkownik może się łatwo zalogować i, w zależności od rodzaju użytkownika, mieć dostęp do odpowiednich danych i informacji.

 

 

Kamienie milowe

 

 

Oto przykład tego, jak może wyglądać projekt od początku do końca, zapewniając finansowanie, interakcje z interesariuszami i korzystanie z SHAREX.

 

 


 

Czy chcesz otrzymywać od nas pomocne wskazówki?