Австрия

Договорите за доставка на енергийни услуги са с дълги традиции в Австрия. През 2005 година известни доставчици на енергийни услуги сформират организацията DECA (Dachverband Energie-Contracting Austria). В края на 2012 година на същата база се формира и юридическия субект под името Dienstleister Energieeffizienz und Contracting Austria (Доставчици на Енергийноефективни услуги и Договаряне Австрия), който обхваща всички компании доставчици на висококачествени услуги в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

В Австрия са реализирани различни механизми и инициативи с цел въвеждане критерии за качество на пазара за енергийни услуги:

  • От 2003 година е в сила австрийски Еко етикет в сферата на договорите за енергийни услуги.
  • През 2013 DECA e създадена като организация, осигуряваща контрол върху качеството на пазара за енергийни услуги в Австрия.
  • Енергийната агенция на Грац създава марката “Thermoprofit” която предлага и популяризира заедно с партньорите си из всички Австрийски провинции.

Фирмите, предоставящи енергийни услуги произлизат предимно от сферата на сградните технологии и автоматизация, доставки на енергия, както и гражданското строителство. От тях се изисква да притежават достатъчен опит и познания в областта на планирането и енергийните технологии, за да могат да работят като основен изпълнител и доставят висококачествено енергийно (а когато е необходимо и структурно) обновяване на сгради. Енерго-ефективните мерки, които най-често се изпълняват, включват: подмяна на котли и оптимизация на системи за топлоподаване, ефективно осветление, модернизация на системите за охлаждане и вентилация, системи за усвояване на отпадна топлина, оптимизатори на стайната температура, термална изолация на сградната обвивка, въвеждане на системи за производство на енергия от възобновяеми източници и пр. Множество публични сгради (като училища и детски градини) са обновени посредством договори за енергийни услуги с гарантиран резултат. Броят на реновирани жилищни сгради, обаче, остава относително малък. По – голяма част от реновираните жилищни сгради са социални жилища, собственост на местните и регионални правителства. В частния сектор ситуацията е различна поради особеностите на структурата на собствеността. В частните жилищни сгради реновация се осъществява единствено в случаите, в които собствениците успяват да осигурят бюджет със собствени средства.

 


Партньори: