Среща в Полша

Варшава. На 12 Юни 2019 г. полската агенция за енергийна ефективност домакинства откриващата среща на партньорите по проекта FinEERGo-Dom – инициатива, финансирана по линия на програмата на ЕС Хоризонт 2020.