Среща в София, Октомври 2019

София, На 15 и 16 Октомври 2019 г. беше проведена среща на партньорите ЕСЕБ, Стейдж Ей Ай и Еконолер, на която бяха обсъждани въпроси свързани с по – нататъшното развитие на интернет платформата на проекта.