Sanāksme Polijā

Varšava – 12.jūnijā Polijas Nacionālā enerģijas saglabāšanas aģentūra (KAPE) rīkoja ES finansētā projekta “Apvārsnis 2020” FinEERGo-Dom (Energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas finansēšanas shēma, veicot dziļu ēku atjaunošanu, sākumposms) atklāšanas sanāksmi.