Polija

Polijas ESCO tirgus pēdējā laikā ir ievērojami attīstījies, tomēr joprojām nav daudz uzņēmumu, kas darbojas kā ESCO, kā arī potenciālo klientu interese nav tik liela. Tirgus atbalstīšanas pasākumos jāiesaista dažādas izpratnes veicināšanas institūcijas. ESCO uzņēmumi darbojas dažādās nozarēs, veic darbības dažādu veidu klientiem. Daži ESCO piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, savukārt citi specializējas vienā segmentā (piemēram, ielu apgaismojums). ESCO sniedz pakalpojumus valsts sektoram, komerciālajam sektoram, enerģētikas nozarei, rūpniecībai, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) vai pat mājsaimniecībām. Ņemot vērā šo iekārtu apjomu, tām ir ievērojams potenciāls ietaupīt enerģiju, izmantojot mājsaimniecības ierīces un apgaismojumu.

Daudzdzīvokļu māju ēkas pēc to vadības un īpašumtiesību struktūras var iedalīt vairākās nozarēs: mājokļu kooperatīvi, dzīvokļu kopienas, padomju laika ēkas, privātās ēkas, sociālo mājokļu asociācijas. Katram ēku tipam ir sava vadības (lēmumu pieņemšanas) struktūra un vajadzības. Dzīvojamo ēku nozarei nav gandrīz nekādas piekļuves ES subsīdijām, tāpēc tā interese par trešo personu finansējumu pieaug. Subsīdijas, kas piešķirtas saskaņā ar siltummodernizācijas un renovācijas piemaksām, rada ESCO konkurenci. Galvenie investīciju veidi ir: centrālapkures un mājas karstā ūdens iekārtu modernizācija, jaunu mājas karstā ūdens iekārtu būvniecība, kas aizstāj vannas istabas ūdenssildītājus, siltuma pārvaldes staciju modernizācija, siltumavotu modernizācija un nomaiņa. Šādi ieguldījumi ir visizplatītākie mājokļu kooperatīvas un mājokļu kopienās. Padomju ēkās tie ir diezgan reti. Sociālo mājokļu asociācijas veido jaunu pārvaldes formu, un arī to ēkas ir diezgan jaunas. Tomēr ir daži projekti, kas paredz siltumavotu nomaiņu uz degvieleļļu, jo tiem ir augstas darbības izmaksas. Sociālo mājokļu asociāciju ēkas ir lētas struktūras, kurām bieži raksturīgi ietaupījumi investīciju posmā. [1]


[1] ESCO tirgus Polijā – pašreizējais stāvoklis un attīstības perspektīvas” Vides ekonomikas institūts.

 


Partneri: