O projekcie FinEERGo-Dom w magazynie “Noblesse Oblige”

Kiril Raytchev, przewodniczący Alliance for Efficiency (NGO firm ESCO), w wywiadzie dla „Noblesse Oblige” (czasopismo Bułgarskiego Stowarzyszenia Przemysłowego) wskazał projekt FinEERGo-Dom jako kluczowy czynnik rozwoju rynku ESCO w Bułgarii. Ponadto formułę ESCO przedstawiono jako zrównoważony i skalowalny mechanizm, który można wykorzystać do przyciągnięcia inwestycji w realizację działań na rzecz efektywności energetycznej i podniesienia jakości życia w Bułgarii.

Możesz pobrać wywiad z TUTAJ.

Lub czytaj online TUTAJ.