O nás

 

FinEERGo Dom v Európe

 

 

Poslanie

 

 

FinEERGo-Dom je ambiciózny štvorročný projekt, ktorý zdokonaľuje a implementuje garantované schémy financovania energetickej efektívnosti a obnoviteľnej energie v súvislosti s komplexnými renováciiami budov v Poľsku, v Rakúsku, na Slovensku, v Rumunsku a v Bulharsku. Projekt vychádza zo skúseností lotyšského nástroja energetickej efektívnosti budov (LABEEF). LABEEF je založený na existujúcom príklade poskytujúcom 20-ročné EPC zmluvy prostredníctvom platobnej schémy On-Bill.

 

 

 

 

Kde to zapadá?

 

 

Na európskej úrovni predstavuje stavebný fond dôležitý aspekt celkovej európskej stratégie energetickej efektívnosti. Smernica o energetickej hospodárnosti budov (EPBD, 2010/31 / EÚ) prostredníctvom smernice EÚ 2018/844 / EÚ zdôrazňuje príkladnú úlohu budov verejných orgánov. Smernica vyžaduje začlenenie stratégie obnovy do akčných plánov energetickej efektívnosti (EED, článok 4). Členské štáty EÚ musia vypracovať dlhodobé stratégie obnovy na podporu obnovy národného fondu budov vrátane bytových a nebytových priestorov. Toto je hlavný cieľ tímu FinEERGo-Dom prostredníctvom implementácie úspešného finančného plánu začínajúceho vo východnej Európe. Vlastný stavebný fond východnej Európy trpí nedostatočnou údržbou a nedostatočnou energetickou efektívnosťou, pretože do 90. rokov bola energia buď bezplatná alebo veľmi lacná. Viac ako 3 miliardy metrov štvorcových bytových budov bolo postavených na podobnom základe, umožňujúc tak štandardizáciu a škálovanie.

 

 

Ako to robíme?

 

 

Vytvorenie finančného ekosystému na uskutočnenie renovácie budov si vyžaduje dôveru, komunikáciu a transparentnosť medzi rôznymi zúčastnenými stranami.

 

 

 
Majitelia budov ESCO Finančné inštitúcie

 

 

Projekt Building Energy Efficiency Facility (BEEF) spája záujmy zúčastnených strán so skutočnými potrebami v oblasti bezpečnosti, zdravia, pohodlia a dostupnosti prostredníctvom využívania platformy SHAREX. Hlavným cieľom platformy je štandardizovať proces riadenia investičných projektov v oblasti energetickej efektívnosti prostredníctvom riadenia viacerých zúčastnených strán.

 

 

 
Škálovateľnosť Bezpečnosť Efektivita

 

To umožňuje agilnú spoluprácu medzi rôznymi zúčastnenými stranami na rôznych úrovniach a fázach jednotlivého projektu energetickej účinnosti.

 

 


 

Partneri: