Ako sa zúčastniť


Objavovanie

Na ceste k renovácii budov spolupracujeme so všetkými typmi zainteresovaných strán. Kľúčovým cieľom tohto projektu je aj naďalej objavovanie zúčastnených strán na tomto projekte, ktorým prispôsobujeme vývoj našich odkazov a platforiem podľa ich potrieb. Naším cieľom je osloviť zainteresované strany prostredníctvom sociálnych médií a marketingových kampaní, ako aj prostredníctvom podujatí, stretnutí a workshopov počas trvania tohto projektu. Tým sa zvýši náš dosah na globálne publikum.

 


Informovanie

 
Zainteresované strany môžu zistiť, či ich budova spĺňa podmienky na renováciu budovy tým, že nás kontaktujú a dozvedia sa viac o projekte FinEERGo-Dom. Zabezpečujeme, aby mal každý potrebné informácie.

 


Konanie

 
Teraz sme vytvorili vzťah medzi zúčastnenými stranami. Interakcie sa presunú na osobné stretnutia. Interakcie medzi ľuďmi sú stále neoddeliteľnou súčasťou vývoja projektu, pretože platforma SHAREX riadi spracovanie údajov, ale budovanie komunity a dôvery si stále vyžaduje interakciu medzi jednotlivými osobami.

 


Monitorovanie

 
Po uskutočnení renovácie budovy musíme zaistiť, aby bol užívateľ s výsledkami spokojný. Platforma sa zaoberá správou a analýzou údajov, uľahčuje používateľovi prihlásenie a v závislosti od typu používateľa mu umožňuje prístup k príslušným údajom a informáciám.

 

 

Míľniky

 

 

Tu je príklad, ako môže vyzerať projekt od začiatku do konca, zahŕňajúc zabezpečenie financovania, interakciu so zúčastnenými stranami a používanie platformy SHAREX.

 

 


 

Chcete od nás dostávať užitočné tipy?