Латвия

Приблизително 70% от Латвийското население обитава жилищни сгради строени по времето на Съветския Съюз до 1992 г. Очакваният срок на конструктивна годност на повечето от тези сгради приближава своя край и техническите им характеристики бързо се влошават поради липса на адекватна поддръжка. В много от случаите липсата на поддръжка се дължи до голяма степен на непознаването от страна на собствениците на съществуващи форми (финансови и технически), даващи възможности за реализация на строително – ремонтни проекти, изискващи по-голям финансов ресурс.

Общо 18 проекта за „дълбока“ реновация на многофамилни жилищни сгради са успешно извършени в Латвия до момента. Всички проекти включват схема за гарантиране на енергийни спестявания като 16 от тях са изпълнени от частната компания RenEsco Ltd., а останалите два – от общинската “Salaspils siltums” Ltd.

Латвийският Балтийски Фонд за Енергийна Ефективност или LABEEF е създаден от инвестиционната компания Future B.V. (F3). Това е фонд, създаден да осигурява дългосрочно финансиране, необходимо за реализацията на проекти, свързани с реновация на многофамилни жилищни и публични сгради. През 2018 г. LABEEF финансира реализацията на 6 проекта за „дълбока“ реновация на многофамилни жилищни сгради в градовете Цесис, Сигулда и Рига. Финансирането на още подобни проекти в Латвия е планирано за 2019 г.

 


Партньори: