Румъния

За Румъния проектът ФинЕЕРГо-Дом представлява добра възможност, тъй като, както и в други страни от региона, по времето на Комунистическия режим сградите са строени без оглед оптимизацията на енергийната консумация. Поради това в страната има множество жилищни и нежилищни сгради, които се нуждаят от енерго – ефективно обновяване. Остава собствениците на тези сгради да бъдат убедени относно положителните ефекти от подобно обновяване, за да може да се реализират максимален брой проекти за доброто на местната общност. 


Партньори: