Austrija

Enerģētikai Austrijā ir senas tradīcijas. 2005. gadā slaveni Austrijas līgumslēdzēji izveidoja jumta organizāciju DECA “Dachverband Energie-Contracting Austria”. 2012. gada beigās korporatīvā platforma tika izveidota arī kā atsevišķa juridiska persona (asociācija) ar jauno nosaukumu “Dienstleister Energieeffizienz und Contracting Austria” (pakalpojumu sniedzēja energoefektivitāte un līgumslēdzēja Austrija) – tā attiecas uz visiem uzņēmumiem, kas piedāvā augstas kvalitātes pakalpojumus energoefektivitātes palielināšanai un atjaunojamās enerģijas plašākai izmantošanai Austrijā.

Austrijā ir vairākas iniciatīvas, lai noteiktu tirgus kvalitātes kritērijus:

  • Kopš 2003.gada spēkā ir Austrijas enerģijas marķēšanas ekomarķējums.
  • 2013.gadā tika nodibināta DECA (pakalpojumu sniedzēja energoefektivitāte un līgumslēdzēja Austrija) ar mērķi nodrošināt kvalitātes nodrošināšu Austrijas energopakalpojumu tirgū.
  • Grācas enerģijas aģentūra ir izstrādājusi zīmolu “Thermoprofit”, ko tā piedāvā kopā ar biznesa partneriem Austrijas provinces.

Līgumslēdzēji, galvenokārt, nāk no ēku tehnoloģijas un automatizācijas, vadības un regulēšanas tehnoloģijas, energoapgādes un inženierbūvniecības birojiem. Viņiem jābūt nepieciešamajai plānošanai, energotehnoloģijām un starpdisciplinārām zināšanām, lai darbotos kā ģenerāluzņēmējs un nodrošinātu ēkas visaptverošu enerģijas ( un, ja nepieciešams, strukturālu) atjaunošanu ar augstu kvalitātes līmeni. Visizplatītākie veiktie energoefektivitātes pasākumi ir apkures katlu nomaiņa un apkuras sistēmu optimizācija, nomaiņa uz energoefektīvu apgaismojumu, ventilācijas un dzesēšanas optimizācija, siltuma atgūšana, istabas temperatūras optimizēšana, tarifu optimizācija, fasāžu augšējās un apakšējās daļas siltumizolācija, atjaunojamās enerģijas izmantošana (piemēram, saules enerģija vai siltums). Daudzas sabiedriskās ēkas, piemēram, skolas un bērnudārzi, ir optimizētas un atjaunotas, noslēdzot enerģijas līgumus. Lai gan daudzas sabiedriskās ēkas ir atjaunotas, noslēdzot enerģijas līgumus, atjaunoto dzīvojamo ēku skaits ir mazs. Lielākā daļa atjaunoto ēku ir sociālas ēkas, kuru īpašnieki ir provincēs. Privātajā sektorā situācija ir atšķirīga īpašumtiesību struktūras dēļ. Šajos gadījumos renovācija parasti tiek veikta, ja renovācijas veikšanai ir pietiekams budžets.

 


Partneris: