Slovākija

Slovākijā ir liels potenciāls energoefektitātes projektu īstenošanai publiskajā un privātjā sektorā. Lielākās iespējas, galvenokārt, ir ēkām, taču arī tādām jomām kā apgaismojums, siltums un aukstuma ražošana un izplatīšana, iespējas ir pietiekami augstas. Liela daļa ēku ir daļēji modernizētas, izmantojot subsīdiju atbalstu no ES fondiem, valsts atbalsta programmas vai atsevišķu banku īpašus fondus un atbalsta instrumentus.

Slovākija ir pirmā valsts Eiropas Savienībā, kurā saskaņā ar Eurostat noteikumiem ir sagatavoti tiesību akti, kas ļauj sākt gatavot jaunus garantēto enerģijas pakalpojumu (GES/EPC) projektus, neietekmējot valsts parādu. EPC publiskā sektora līguma paraugs stājas spēkā no 2019.gada 1.februāra. Mērķis ir, lai šī veidne nodrošinātu, ka publiskā sektora struktūras spēj izpildīt garantētā energopakalpojumu līguma prasības, kas noteiktas Eiropas Investīciju bankas un Eurostat izstrādātajā lietotāja rokasgrāmatā. Tādējādi arī saistībām, kas ir saskaņā ar šo līgumu, nevajadzētu ietekmēt publiskā sektora parāda apmēru, izmantojot vienotu metodoloģiju, kas derīga Eiropas Savienībai (līdz šim ieguldījumi energoefektīvās tehnoloģijās) EPC īstenotā daļa ir daļa no valsts parāda, kas kavējis pašvaldību, pilsētu un valsts organizāciju realizāciju. Arī publiskām organizācijām (t.i. pašvaldībām) ar ierobežotām pašu iespējām nevajadzēs individuāli sagatavot pilnu līgumu saskaņā ar Eurostat noteikumiem, tām būtu jāizmanto tikai līguma paraugs un jāpielāgo attiecīgās daļas atbilstoši to īpašajiem nosacījumiem.

FinEERGo-Dom projekts sniedz iespēju, jo galvenajā tiesību aktā energoefektivitātes jomā – Energoefektivitātes direktīva 2012/27/ES, ir noteikts mērķis atjaunot sabiedriskās ēkas direktīvas 5.panta nozīmē, īpašu uzmanību pievēršot valdības ēkām, kurās ir noteikts, ka katra dalībvalsts nodrošina, ka ik gadu tiek renovēti 3% ēku ar kopējo platību virs 250 m2, kuras pieder un izmanto centrālā valdība, lai sasniegtu vismaz minimālo enerģijas daudzumu darbības prasības. Slovākija ir noteikusi mērķi ietaupīt 52,17 GWh gadā sabiedrisko ēku nozarē. Centrālās valdības ēku kopējā stāvu platība ir 4370709 m2. Tāpat Energoefektivitātes direktīvā 2012/27/ES ir noteikts enerģijas ietaupījuma mērķis galapatērētājam direktīvas 7.panta nozīmē, ka katru dalībvalstij ir jānodrošina, ka enerģijas sadales uzņēmumi vai piegādātāji ik gadus pārdod enerģiju 1,5% apmērā. Slovākijas Republika noteica galīgo patērētāju gada ietaupījuma mērķi 948,75 GWh apmērā.


 


Partneris: