Austria

Kontraktowanie efektu energetycznego ma w Austrii długą tradycję. W 2005 r. austriackie firmy ESCO utworzyły organizację parasolową DECA „Dachverband Energie-Contracting Austria”. Pod koniec 2012 r. utworzono również platformę korporacyjną jako oddzielny podmiot prawny (stowarzyszenie) pod nową nazwą „Dienstleister Energieeffizienz und Contract Austria” (stowarzyszenie firm ESCO) – skupiające firmy oferujące usługi wysokiej jakości w celu zwiększenia efektywności energetycznej i zwiększonego wykorzystania energii odnawialnej w Austrii.

W Austrii istnieje kilka inicjatyw mających na celu ustanowienie kryteriów jakości na rynku:

  • W 2013 r. została założona DECA (stowarzyszenie firm ESCO w Austrii) w celu zapewnienia jakości na austriackim rynku usług energetycznych.
  • Graz Energy Agency opracowała markę „Thermoprofit”, którą oferuje wraz ze swoimi partnerami biznesowymi w prowincjach austriackich.

Funkcjonujące firmy w formule ESCO działają głównie w obszarach techniki budowlanej i automatyki, technologii sterowania i regulacji, dostaw energii i biur inżynierii lądowej. Muszą dysponować niezbędną wiedzą z zakresu planowania, technologii energetycznych i interdyscyplinarną wiedzą specjalistyczną, aby działać jako generalny wykonawca i zapewnić kompleksową modernizację budynku, zgodnie z wysokim standardem jakości. Najczęstsze przedsięwzięcia to wymiana kotłów i optymalizacja systemów sterowania ogrzewaniem, energooszczędne oświetlenie, optymalizacja wentylacji i chłodzenia, odzysk ciepła, optymalizacja temperatury w pomieszczeniu, optymalizacja taryf, izolacja termiczna fasad, stropów i wykorzystanie energii odnawialnej (np. kolektorów słonecznych lub fotowoltaiki). Wiele budynków użyteczności publicznej, takich jak szkoły i przedszkola, zostało zoptymalizowanych i odnowionych dzięki kontraktom o efekt energetyczny. Niestety liczba odnowionych budynków mieszkalnych jest niewielka. Większość odnowionych budynków to budynki socjalne, których właścicielami są prowincje. W sektorze prywatnym sytuacja jest inna ze względu na strukturę własności. W takich przypadkach remont jest wykonywany, jeśli jest wystarczający budżet na jego przeprowadzenie.

 


Partners: