Słowacja

Na Słowacji istnieje duży potencjał w zakresie wdrażania projektów dotyczących efektywności energetycznej w sektorze publicznym i prywatnym. Największe możliwości daje głównie sektor budynków, ale także takie obszary, jak oświetlenie, produkcja i dystrybucja ciepła i chłodu. Duża liczba budynków została częściowo zmodernizowana przy pomocy dotacji z funduszy UE, programów wsparcia państwa lub specjalnych funduszy i narzędzi wsparcia niektórych banków.

Słowacja jest pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który przygotował ustawodawstwo zgodnie z zasadami Eurostatu, co pozwala rozpocząć przygotowywanie nowych projektów na podstawie umów z gwarancją oszczędności energii (GES / EPC) bez wpływu na dług publiczny. Szablon umowy EPC dla sektora publicznego wszedł w życie z dniem 1 lutego 2019 r. Ma to na celu zapewnienie, że podmioty sektora publicznego będą w stanie spełnić wymogi umowy o gwarantowany efekt energetyczny określone w sporządzonej instrukcji użytkownika przez Europejski Bank Inwestycyjny i Eurostat, a zatem zobowiązania wynikające z niniejszej umowy nie powinny mieć wpływu na wysokość długu sektora publicznego w uniwersalnej metodologii obowiązującej w Unii Europejskiej (do tej pory inwestycje w technologie energooszczędne wdrożone przez EPC były częścią długu publicznego, który utrudnił gminom, miastom i organizacjom państwowym ich realizację). Ponadto podmioty publiczne (tj. gminy) o ograniczonych zdolnościach własnych nie będą musiały indywidualnie przygotowywać pełnej umowy zgodnie z zasadami Eurostatu, powinny jedynie stosować wzór umowy i dostosowywać odpowiednie części zgodnie ze swoimi szczególnymi warunkami.

Projekt FinEERGO-Dom stanowi szansę ze względu na fakt, że główny instrument legislacyjny w obszarze efektywności energetycznej, jakim jest dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej 2012/27 / UE, określa cel modernizacji budynków publicznych w rozumieniu art. 5 dyrektywy, ze szczególnym uwzględnieniem budynków rządowych, w którym stwierdzono, że każde państwo członkowskie powinno realizować coroczną renowację 3% budynków o łącznej powierzchni ponad 250m2, będących własnością rządu centralnego i użytkowanych przez niego, w celu osiągnięcia co najmniej minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej. Słowacja wyznaczyła cel w wysokości 52,17 GWh rocznych oszczędności w sektorze budynków publicznych. Całkowita powierzchnia budynków rządowych wynosi 4 370 709 m 2. Podobnie dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej 2012/27 / (art. 7 tej dyrektyw) określa, że każde państwo członkowskie musi zapewnić osiągnięcie przez dystrybutorów i sprzedawców energii rocznych oszczędności energii w wysokości 1,5% rocznego wolumenu sprzedaży energii odbiorcom końcowym. Republika Słowacka wyznaczyła docelowy poziom 948,75 GWh rocznych oszczędności dla konsumenta końcowego.


 


Partners: