Stretnutie v Poľsku

Varšava – 12. júna sa v Poľskej národnej agentúre na úsporu energie (KAPE) uskutočnilo úvodné stretnutie FinEERGo-Dom (Schéma financovania energetickej efektívnosti a obnoviteľných energií zaručená pri komplexnej obnove budov), projektu financovaného EÚ v rámci Horizon 2020.