Rumānija

Rumānijai FinEERGo-Dom projekta pastāvēšana rada iespēju, jo, tāpat kā citas reģiona valstis, totalitārā režīma laikā ēkas tika uzbūvētas, neņemot vērā enerģijas optimizāciju un neieviešot šajā jomā noderīgas tehnoloģijas. Tāpat kā daudzģimeņu dzīvojamo ēku krājumi, tā arī ēku krājumi ar citiem galamērķiem, izmantojot energoefektivitātes pasākumus var veikt dziļo renovāciju. Lai sekmīgu īstenotu pēc iespējas vairāk energoefektivitātes projektu vietējo kopienu, kā arī cilvēces labā, ir jāpārliecina ieinteresētās puses par to. 


Partneris: