Bułgaria

Bułgarski rynek efektywności energetycznej nabiera coraz większego rozpędu, kształtując obiecujący trend i nakreślając nowe możliwości dla istotnych graczy na rynku. Mimo to istnieje wielki apetyt po stronie klienta zarówno publicznego, jak i prywatnego na granty i dotacje, co powoduje pasywność nawet w przypadkach, gdy koszt oczekiwania na „darmowe” pieniądze jest większy niż potencjalny kontrakt ESCO.

Ostatnie zmiany w ustawie o efektywności energetycznej zobowiązują lokalnych sprzedawców energii do realizacji oszczędności energii, które powinny do końca 2020 r. wynieść łącznie 2 772 GWh. Program zostanie przedłużony do 2030 r. Obecnie trwają rozmowy o dalszym rozszerzeniu, co gwarantuje wielomiliardowy rynek efektywności energetycznej w Bułgarii. Ponadto ta sama ustawa nakłada obowiązki po stronie klienta, wprowadzając na rynek dziesiątki milionów metrów kwadratowych do realizacji przedsięwzięć na rzecz efektywności energetycznej. Na przykład zasoby budynków publicznych wynoszą prawie 20 milionów metrów kwadratowych i co roku muszą się poprawiać pod względem parametrów efektywności energetycznej. Kolejna mocna siła rynkowa jest zgodna z polityką rządu zapewniającą 100% wsparcie finansowe na modernizację zasobów budynków wielorodzinnych, które szacuje się na 117 milionów metrów kwadratowych. W takiej konstelacji, oraz mając na uwadze fakt, że główny konkurent instrumentów rynkowych stopniowo zanika (dotacje), to mechanizm ESCO będzie miał najlepszą szansę, aby stać się głównym czynnikiem umożliwiającym realizację polityki efektywności energetycznej i wypełnianie krajowych zobowiązań w zakresie oszczędności energii. W tym względzie Agencja Rozwoju Zrównoważonej Energii (SEDA) jest bardzo aktywna, organizując w całym kraju kampanie na rzecz popularyzacji modeli biznesowych ESCO, korzyści z zarządzania energią i najlepszych praktyk. Niedawno SEDA opracowała przykłady kontraktów ESCO do wykorzystania w ekosystemie, a rynek projektów jest w fazie współpracy z Alliance for Efficiency (stowarzyszenie firm ESCO).

Bardzo pozytywnie postrzegane jest wdrożenie przez SEDA polityki otwartych danych, umożliwiającej identyfikację i alokację gotowych do inwestowania możliwości oszczędności energii dzięki projektowi Enerfund. Obecnie zarejestrowanych jest ponad 5 000 audytów energetycznych, które przewidują inwestycje w wysokości prawie 800 milionów euro.

Z drugiej strony pozostaje jeszcze wiele do zrobienia w zakresie komunikacji, szkoleń, wzrostu świadomości, aby klienci zbudowali wystarczające zaufanie do zaawansowanych instrumentów rynkowych służących realizacji efektywności energetycznej i przekonali się, że dotacje nie wrócą. Dodatkową kwestią jest fakt, że istnieją niejasności wynikające z nadmiernej regulacji i nieporozumień w sektorze publicznym, co powoduje, że kontrakty ESCO napotykają wiele barier. Wreszcie, dostęp do kapitału na efektywność energetyczną jest nadal porównywalny z „standardowym finansowaniem”, które nadaje niższy priorytet tego rodzaju projektom w działaniach klientów i firm ESCO. Na szczęście zarządzający funduszami instrumentów finansowych w Bułgarii (FMFIB) zaczął udzielać gwarancji, ale skala i parametry wciąż pozostają w tyle za wyzwaniami w tym sektorze.

 

 


Partners: