Rumunia

Dla Rumunii udział w projekcie FinEERGO-Dom stanowi szansę ze względu na fakt, że podobnie jak inne państwa w regionie, podczas reżimu totalitarnego budynki były budowane bez uwzględnienia optymalizacji energetycznych i bez zastosowania w tym celu przydatnych technologii. W związku z tym istnieje zasób budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które kwalifikują się do gruntownej modernizacji pod kątem efektywności energetycznej. Pozostaje tylko przekonać zainteresowane strony, aby odnieść sukces w realizacji jak największej liczby projektów w zakresie efektywności energetycznej, z korzyścią dla społeczności lokalnych, a także ludzkości. 


Partners: