Łotwa

Około 70% populacji Łotwy mieszka w blokach mieszkalnych wybudowanych w okresie sowieckim przed 1992 r. Średni czas życia tych budynków dobiega końca, a warunki techniczne budynków wielorodzinnych gwałtownie się pogarszają z powodu braku odpowiedniej konserwacji. W wielu przypadkach dzieje się tak z powodu braku świadomości mieszkańców w zakresie zarządzania nieruchomościami i możliwości finansowania większych robót budowlanych.

W ramach tego instrumentu na Łotwie ukończono 18 projektów głębokiej modernizacji budynków wielorodzinnych. Wszystkie projekty zakładały gwarancje efektywności energetycznej, 16 projektów zostało wykonanych przez RenEsco Ltd., a dwa przez gminę Salaspils.

„LATVIAN BALTIC ENERGY EFFICIENCY FACILITY” (LABEEF) został stworzony przez Funding for Future B.V. (F3). Jest to fundusz, którego celem jest wsparcie długoterminowych inwestycji w modernizację budynków wielorodzinnych i publicznych. W 2018 r. LABEEF sfinansował pierwsze sześć projektów głębokiej modernizacji budynków wielorodzinnych w Cesis, Sigulda i Rydze. W 2019 r. planowane są nowe projekty.

 


Partners: