Poľsko

Poľský trh s ESCO sa v Poľsku v poslednom období výrazne rozvíja, stále však nie je veľa spoločností konajúcich ako ESCO a medzi potenciálnymi klientmi nie je veľký záujem. Do aktivít na podporu trhu je potrebné zapojiť rôzne inštitúcie zvyšujúce povedomie verejnosti. Spoločnosti ESCO pôsobia v rôznych odvetviach a vykonávajú činnosti pre rôzne typy klientov. Niektoré ESCO ponúkajú širokú škálu služieb, zatiaľ čo iné sa špecializujú na jeden segment (napr. pouličné osvetlenie). ESCO poskytujú služby pre verejný sektor, obchodný sektor, energetiku, priemysel, malé a stredné podniky alebo dokonca domácnosti, ktorým môžu ponúknuť významné úspory energie v súvislosti s používaním domácich spotrebičov a osvetlením.

Bytové budovy možno rozdeliť podľa ich riadiacich a vlastníckych štruktúr do niekoľkých sektorov: bytové družstvá, bytové spoločenstvá, súkromné budovy, združenia sociálneho bývania. Každý typ budov má svoju vlastnú štruktúru riadenia a potreby. Sektor bytových budov nemá takmer žiadny prístup k dotáciám EÚ, preto jeho záujem o financovanie treťou stranou rastie. Dotácie v rámci prémií za tepelnú modernizáciu a obnovu predstavujú pre ESCO konkurenciu. Medzi hlavné typy investícií patria: modernizácia zariadení ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody, výstavba nových zariadení na teplú vodu pre domácnosti, ktoré nahradia ohrievače vody v kúpeľni, modernizácia staníc na prenos tepla, modernizácia a výmena zdrojov tepla. Takéto investície sú najbežnejšie v bytových družstvách a bytových komunitách. Združenia sociálneho bývania predstavujú novú formu riadenia a ich budovy sú tiež pomerne nové. Sú však aj projekty zamerané na výmenu zdrojov tepla s vykurovacím olejom kvôli ich vysokým prevádzkovým nákladom. Budovy združení sociálneho bývania sú nízkonákladovými štruktúrami, ktoré sa často vyznačujú úsporami v investičnej fáze [1]


[1] Trh ESCO v Poľsku – súčasný stav a perspektívy rozvoja “Ústav environmentálnej ekonomiky

 


Partneri: