Lotyšsko

Približne 70 % lotyšskej populácie žije v bytových domoch postavených v sovietskom období až po rok 1992. Priemerná životnosť týchto budov sa končí a technické podmienky polyfunkčných budov sa rýchlo zhoršujú z dôvodu nedostatočnej údržby. V mnohých prípadoch sa to stáva kvôli nedostatku povedomia obyvateľov bytu o správe nehnuteľností a o možnostiach financovania väčších stavebných prác v bytových domoch.

V Lotyšsku sa dokončilo 18 projektov hlbokej obnovy polyfunkčných budov. Všetky projekty zahŕňali záruky energetickej účinnosti, 16 projektov renovácie realizovala spoločnosť RenEsco Ltd. a dva projekty „Salaspils siltums“ Ltd.

“LATVIAN BALTIC ENERGY EFFICIENCY FACILITY”, alebo LABEEF, bola vytvorená investičnou spoločnosťou Funding for Future B.V. (F3). Ide o fond, ktorý sa zameriava na uľahčenie dlhodobých investícií potrebných na projekty v oblasti obnovy bytových a verejných budov. V roku 2018 spoločnosť LABEEF financovala prvých šesť projektov na hĺbkovú rekonštrukciu budov v Cesis, Sigulda a Rige. V nasledujúcich rokoch sú plánované nové projekty.

 


Partneri: