Bulharsko

Na bulharskom trhu s energetickou efektívnosťou sa vytvára dynamika plodiaca sľubné trendy a predznačujúca príležitosti, ktorých sa skúsení hráči na trhu majú možnosť chopiť a na ktorých môžu ďalej stavať, štruktúrovaním sofistikovaných tímov a inovatívnych obchodných modelov. Naďalej existuje veľký dopyt po poskytovaní grantových zdrojov na strane klientov, ako verejných, tak aj súkromných, čo vedie k ich pasivite aj v prípadoch, keď náklady na čakanie na „bezplatné“ peniaze sú vyššie ako potenciálna zmluva o ESCO.

Posledné zmeny v zákone o energetickej efektívnosti zaväzujú miestnych obchodníkov s energiou, aby realizovali úspory energie, ktoré by sa mali do konca roku 2020 kumulovať na 2 772 GWh. Schéma sa predĺži do roku 2030 a rokovania sa chystajú na ďalšie predĺženie, čo zaručuje multimiliónový trh pre energetickú efektívnosť v Bulharsku. Ten istý zákon okrem toho stanovuje povinnosti na strane klienta a prináša na trh desiatky miliónov metrov štvorcových na realizáciu opatrení v oblasti energetickej efektívnosti. Napríklad verejné budovy predstavujú takmer 20 miliónov metrov štvorcových a musia sa každý rok zlepšovať z hľadiska parametrov energetickej efektívnosti. Ďalšia silná trhová sila sa riadi politikou vlády poskytovať 100% finančnú podporu na renováciu bytových budov, ktorá sa odhaduje na 117 miliónov metrov štvorcových. V takejto konštelácii, berúc do úvahy, že hlavný konkurent trhových nástrojov postupne mizne (granty), bude mať ESCO najlepšiu šancu stať sa hlavným činiteľom pri realizácii politiky energetickej efektívnosti a pri plnení vnútroštátnych povinností týkajúcich sa úspor energie. V tejto súvislosti je Agentúra pre trvalo udržateľný rozvoj energie (SEDA) veľmi aktívna tým, že organizuje kampane v celej krajine zamerané na popularizáciu obchodných modelov ESCO, výhody energetického menežmentu a osvedčené postupy. SEDA vyvinula vzory zmlúv ESCO pre použitie v rámci ekosystému, zatiaľ čo trh s projektami je na ceste v spolupráci s Alianciou pre energetickú efektívnosť (organizácia spoločností ESCO).

Veľmi pozitívnym novým vývojom je politika otvorených údajov od SEDA, ktorá umožňuje vďaka projektu Enerfund identifikovať a prideliť možnosti úspory energie pripravené na investície. V tejto fáze je zaregistrovaných viac ako 5 000 energetických auditov, ktoré predpisujú investície vo výške takmer 800 miliónov EUR.

Na druhej strane treba ešte veľa urobiť, pokiaľ ide o komunikáciu, školenia a presviedčanie, aby si klienti vybudovali dostatočnú dôveru v moderné trhové nástroje na realizáciu energetickej účinnosti a pochopili, že granty sa už nevrátia. Nejasnosti sú taktiež spôsobené nadmernou reguláciou a nedostatočným porozumením verejnosti, kvôli čomu majú zmluvy ESCO tendenciu podľahnúť prekážkam. Napokon, prístup k kapitálu pre energetickú účinnosť je stále porovnateľný s prístupom k „štandardnému financovaniu“, ktoré v programoch klientov a spoločností ESCO kladie na tieto projekty nižšiu prioritu. Našťastie, správca fondov pre finančné nástroje v Bulharsku (FMFIB) začal poskytovať záruky, ale rozsah a parametre stále zaostávajú za výzvami v tomto sektore.

 

 


Partneri: