Rumunsko

Pre Rumunsko je existencia projektu FinEERGo-Dom príležitosťou, pretože rovnako ako iné štáty v regióne boli budovy počas totalitného režimu postavené bez zohľadnenia energetických optimalizácií a bez uplatnenia užitočných technológií v tejto oblasti. Preto existuje množstvo bytových, ako aj iných budov, ktoré sú spôsobilé na hĺbkovú renováciu s energetickou efektívnosťou. Zostáva presvedčiť zainteresované strany, aby uspeli pri realizácii čo najväčšieho počtu projektov v oblasti energetickej efektívnosti, v prospech miestnych komunít, ako aj ľudstva. 


Partneri: